När du använder vår webbplats behandlas dina personuppgifter (nedan kallade "uppgifter"). Uppgifterna kan till exempel vara ditt namn, din adress, din e-postadress och andra personuppgifter. Behandling är i princip varje sätt på vilket dessa uppgifter hanteras.  

Nedan hittar du därför information om behandlingen av dina uppgifter när du använder https://unknownlands.de på grundval av bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och tillämpliga federala och delstatliga dataskyddslagar. 

Ändamål och rättslig grund för vår databehandling 

 1. Onlinebutik

Behandlingen av personuppgifter (namn, adress, kontakt- och betalningsuppgifter) krävs för att behandla beställningar via vår onlinebutik. Vi behandlar dessa uppgifter uteslutande för att behandla beställningen och, om så önskas, för att öppna ett kundkonto. Uppgifterna vidarebefordras i nödvändig utsträckning till det företag som ansvarar för leveransen (t.ex. DHL) eller den tjänsteleverantör som ansvarar för betalningen (Paypal Inc., etc.) Vi använder Shopify, en tjänst från Shopify Inc, 151 O'Connor Street, Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Kanada, för att driva vår webbshop. Shopify tillhandahåller en e-handelsplattform genom vilken vi erbjuder våra varor till försäljning. De uppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen lagras på en Shopify-server i USA. Mer information finns i Shopifys integritetspolicy på http://www.shopify.com/legal/privacy. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 mening 1 b) i GDPR. 

 1. Hosting av Shopify

Vi använder butikssystemet från tjänsteleverantören Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"), i syfte att vara värd för och visa onlinebutiken på grundval av behandling för vår räkning. Alla uppgifter som samlas in på vår webbplats behandlas på Shopifys servrar. Som en del av Shopifys ovan nämnda tjänster kan uppgifter också överföras till Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc eller Shopify (USA) Inc som en del av ytterligare behandling för vår räkning. I händelse av att data överförs till Shopify Inc. i Kanada garanteras den lämpliga nivån av dataskydd genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Ytterligare information om Shopifys dataskydd finns på följande webbplats: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Ytterligare behandling på andra servrar än de ovan nämnda Shopify-servrarna sker endast inom den omfattning som anges nedan.

 1. Registrering 

På vår webbplats kan du registrera dig hos oss. De uppgifter som anges här kommer sedan att lagras på våra servrar och användas för att fullgöra dina beställningar. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part om det inte är nödvändigt för att fullgöra avtalet (t.ex. fraktbolag). Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 mening 1 b) i GDPR. 

 1. Utökning av användarprofilen

Du har möjlighet att frivilligt tillhandahålla ytterligare uppgifter eller låta tredje part överföra dem till oss och lagra dem hos oss för att använda dem i samband med användningen av våra tjänster, i synnerhet genom att godkänna överföring av dessa uppgifter till tredje part för registrering hos tredje part eller administration av ditt rättsliga förhållande till dessa tredje parter. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 mening 1 a) i GDPR. 

 1. Användningshistorik

Som en del av avtalet med dig behandlar vi också uppgifter för att visa dig senaste användning och för att ge lämpliga förslag för vidare användning, inklusive tjänster från partners. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är också artikel 6.1 mening 1 b) i GDPR, eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och oss. 

 1. Nyhetsbrev 

Vi behandlar också uppgifter för att kunna skicka e-post till dig på grundval av det samtycke du eventuellt har gett till att skicka nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är Ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 mening 1 a) i GDPR. Du kan använda din Återkalla samtycke när som helstoch därmed orsaka radering av dina uppgifter.

 1. Kontaktformulär 

På webbplatsen finns ett kontaktformulär för att ta kontakt. De uppgifter som anges här, i den mån de är personuppgifter, lagras på hostingleverantörens server och vidarebefordras sedan via e-post till den mottagande brevlåda som tillhandahålls för detta ändamål. Vidarebefordran sker uteslutande inom servern, så att alla risker för uppgifternas konfidentialitet effektivt utesluts. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 mening 1 b) i GDPR. Den rättsliga grunden för insamlingen av namnet är undantagsvis artikel 6.1 mening 1 f) i GDPR. Det berättigade intresset för detta är ett mer personligt bemötande av förfrågaren.

 1. E-postkontakt

Det är möjligt att kontakta oss på olika ställen på webbplatsen via den angivna e-postadressen. De överförda personuppgifterna, särskilt själva e-postadressen, lagras. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till tredje part. Uppgifterna används uteslutande för att behandla förfrågningen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 mening 1 f) i GDPR. Det berättigade intresset för behandlingen av uppgifterna ligger i att förverkliga kontakten. Uppgifterna kommer att raderas när syftet inte längre gäller eller när kommunikationen har avslutats. Om en erbjudandeprocess äger rum under kommunikationen kommer de behandlade uppgifterna att raderas efter att de lagringsperioder som anges för detta ändamål har löpt ut. 

 1. Formulär för kommentarer

På webbplatsen finns en kommentarsfunktion med ett eget formulär. Personuppgifter samlas in i processen. Detta inkluderar ditt namn och din e-postadress. De uppgifter som anges här, i den mån det rör sig om personuppgifter, lagras på hostingleverantörens server och visas därmed på webbplatsen. Den rättsliga grunden för insamlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att kunna identifiera dig om du missbrukar kommentarsfunktionen på ett olagligt sätt i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

 1. Formulär för presentkort

Du kan begära en kupong för våra produkter och spritdrycker med hjälp av det formulär som vi tillhandahåller. Personuppgifter samlas in i processen. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och telefonnummer. De uppgifter som anges här, i den mån de är personuppgifter, lagras på värdleverantörens server och vidarebefordras sedan via e-post till den angivna mottagande brevlådan. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 mening 1 b) i GDPR. 

 1. Betalningsprocess

Webbplatsen erbjuder olika betalningsmetoder, till exempel EC-banköverföring eller kreditkortsbetalning. För att säkerställa säkerheten för dina uppgifter under överföringen till den valda betaltjänstleverantören arbetar vi med en krypteringsprocess via HTTPS. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 mening 1 b) i GDPR, eftersom behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och oss. 

 1. Kreditupplysning och poängsättning vid val av PayPal

Om du väljer att betala via PayPal kommer du under beställningsprocessen att bli ombedd att samtycka till att de uppgifter som krävs för att genomföra betalningen samt en identitets- och kreditkontroll överförs till PayPal. Om du ger ditt samtycke kommer dessa uppgifter att överföras till PayPal. För sin egen identitets- och kreditkontroll överför PayPal eller partnerföretag på uppdrag av PayPal uppgifter till kreditinstitut och får information från dem och, vid behov, kreditvärdighetsinformation baserad på matematisk-statistiska förfaranden, vars beräkning bland annat inkluderar adressuppgifter. Detaljerad information om detta och om de kreditinstitut som används finns i PayPals dataskyddsinformation, som finns tillgänglig på

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla, använda och överföra dina personuppgifter om detta är nödvändigt eller krävs enligt lag för avtalsenlig betalningshantering eller om det beordras av en domstol eller myndighet.

Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 mening 1 b) GDPR, eftersom denna information är absolut nödvändig för betalningsprocessen via Paypal, och därmed också för ingående och genomförande av avtalet mellan dig och Paypal. https://unknownlands.de.

 1. Betalningshantering via omedelbar banköverföring

Du kan också göra betalningen via Sofortüberweisung. Sofortüberweisung är en betaltjänst som tillhandahålls av Sofort GmbH. Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland. Under betalningsprocessen kommer du att hänvisas till Sofort GmbH:s säkra betalningsformulär. För att kunna behandla betalningsordern samlar Sofort GmbH in personuppgifter, nämligen ditt namn, IBAN (eller kontonummer), BIC (eller banksortkod), PIN och TAN för ditt onlinebankkonto. Sofort GmbH lagrar sedan ditt namn, IBAN (eller kontonummer), BIC (eller banksorteringskod) etc. i 30 dagar för återanvändning när du använder "Sofortüberweisung" igen, eller i enlighet med lagstadgade lagringsperioder (3-10 år).

För mer information om "Sofortüberweisung" och Sofort GmbH:s hantering av dina uppgifter, se moderbolaget Klarnas integritetspolicy på följande länk: https://www.klarna.com/sofort/kundenservice/erfahre-mehr-ueber-den-datenschutz-bei-sofort-gmbh-a-klarna-group-company/.

Den rättsliga grunden för denna behandling är, i enlighet med artikel 6.1 mening 1 b) i GDPR, det avtal som ingåtts mellan dig och https://unknownlands.de ingånget avtal, eftersom denna information är absolut nödvändig för betalningshantering via "Sofortüberweisung". 

 1. Amazon Pay

Du är välkommen att använda betalningstjänsten Amazon Pay från Amazon Services Europe S.à r.l., med säte på 5, Rue Plaetis L-2338, Luxemburg, för att betala din faktura. I samband med detta kommer vi att vidarebefordra dina betalningsuppgifter till Amazon inom ramen för det samtycke som du har gett vid betalningshanteringen.

Amazon förbehåller sig rätten att inhämta en kreditupplysning om sannolikheten för att du inte betalar. Amazon vidarebefordrar de uppgifter som erhålls till tredje part (banker, servicepartner, analystjänster och kreditupplysningsföretag). Så kallade poängvärden beräknas med hjälp av matematisk-statistiska förfaranden, som ingår i din kreditupplysning.

För mer information om hur Amazon hanterar dina uppgifter, se deras integritetspolicy på följande länk: https://services.amazon.de/service/datenschutzerklaerung.html

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till Amazon. Amazon kan dock fortfarande ha rätt att behandla, använda och överföra dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering eller om det krävs enligt lag eller beordras av en domstol eller myndighet. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 mening 1 b) GDPR, eftersom denna information är absolut nödvändig för betalningsprocessen via Amazon Pay, och därför också för ingående och uppfyllande av avtalet mellan dig och Amazon. https://unknownlands.de

 1. Klarnas betalningsprocess

Du kan också betala för ditt köp via betaltjänstleverantören Klarna (Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm). För detta ändamål kommer du under beställningsprocessen att bli ombedd att samtycka till överföring och behandling av personuppgifter av Klarna. Om du ger ditt samtycke kommer dessa uppgifter att överföras till Klarna och behandlas där.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till Klarna. För mer information om Klarna, vänligen se Klarnas integritetspolicy på följande länk: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 mening 1 b) GDPR, eftersom denna information är absolut nödvändig för betalningsprocessen via Klarna, och därmed också för ingåendet av avtalet och genomförandet av avtalet mellan dig och Klarna. https://unknownlands.de.

 1. Apple Pay
  Om du väljer betalningsmetoden "Apple Pay" från Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, kommer betalningen att behandlas via funktionen "Apple Pay" på din enhet som drivs med iOS, watchOS eller macOS genom att debitera ett betalkort som lagras med "Apple Pay". Apple Pay använder säkerhetsfunktioner som är integrerade i hård- och mjukvaran i din enhet för att skydda dina transaktioner. För att godkänna en betalning måste du därför ange en kod som du tidigare har definierat och verifiera den med hjälp av Face ID- eller Touch ID-funktionen på din enhet.
  I syfte att behandla betalningen kommer den information som du tillhandahåller under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, att vidarebefordras till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa uppgifter igen med en utvecklarspecifik nyckel innan uppgifterna överförs till betaltjänstleverantören för det betalkort som lagras i Apple Pay för att behandla betalningen. Krypteringen säkerställer att endast den webbplats genom vilken köpet gjordes kan komma åt betalningsuppgifterna. När betalningen har genomförts skickar Apple enhetens kontonummer och en transaktionsspecifik, dynamisk säkerhetskod till källwebbplatsen för att bekräfta att betalningen har genomförts.

Om personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande i syfte att hantera betalningar i enlighet med artikel 6.1 mening 1 b) i GDPR. Apple lagrar anonymiserade transaktionsuppgifter, inklusive det ungefärliga inköpsbeloppet, ungefärligt datum och tid och huruvida transaktionen slutfördes framgångsrikt. Denna anonymisering utesluter helt alla personliga referenser. Apple använder de anonymiserade uppgifterna för att förbättra Apple Pay och andra Apple-produkter och -tjänster.

När du använder Apple Pay på din iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp som gjorts via Safari på din Mac, kommunicerar Macen och auktoriseringsenheten via en krypterad kanal på Apples servrar. Apple behandlar eller lagrar inte någon av dessa uppgifter i ett format som kan användas för att identifiera dig. Du kan inaktivera möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i inställningarna för din iPhone. Gå till "Plånbok & Apple Pay" och avaktivera "Tillåt betalningar på Mac". Du hittar mer information om dataskydd med Apple Pay på följande internetadress: https://support.apple.com/de-de/HT203027

 1. Google Pay
  Om du väljer betalningsmetoden "Google Pay" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), kommer betalningen att behandlas via applikationen "Google Pay" på din mobila enhet som kör minst Android 4.4 ("KitKat") och är utrustad med en NFC-funktion genom att ladda ett betalkort som är lagrat hos Google Pay eller ett betalningssystem som verifierats där (t.ex. PayPal). För att godkänna en betalning via Google Pay på mer än 25 euro måste din mobila enhet först låsas upp med hjälp av den verifieringsåtgärd som ställs in i varje enskilt fall (t.ex. ansiktsigenkänning, lösenord, fingeravtryck eller mönster). I syfte att hantera betalningen vidarebefordras den information som du lämnar under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, till Google. Google överför sedan din betalningsinformation som lagras i Google Pay i form av ett unikt transaktionsnummer till källwebbplatsen, som används för att verifiera att en betalning har gjorts. Detta transaktionsnummer innehåller ingen information om de verkliga betalningsuppgifterna för ditt betalningsmedel som lagras hos Google Pay, utan skapas och överförs som en unikt giltig numerisk token. För alla transaktioner via Google Pay fungerar Google endast som en mellanhand för att behandla betalningsprocessen. Transaktionen genomförs uteslutande i förhållandet mellan användaren och källwebbplatsen genom debitering av betalningsmedlet som lagras med Google Pay.

Om personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande i syfte att hantera betalningar i enlighet med artikel 6.1 mening 1 b) i GDPR.
Google förbehåller sig rätten att samla in, lagra och analysera viss transaktionsspecifik information för varje transaktion som görs via Google Pay. Detta inkluderar datum, tid och belopp för transaktionen, säljarens plats och beskrivning, en beskrivning av de varor eller tjänster som köpts som tillhandahålls av säljaren, foton som du har bifogat till transaktionen, namn och e-postadress för säljaren och köparen eller avsändaren och mottagaren, den betalningsmetod som används, din beskrivning av orsaken till transaktionen och, om tillämpligt, det erbjudande som är kopplat till transaktionen.

Enligt Google sker denna behandling uteslutande i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR på grundval av det berättigade intresset av korrekt fakturering, verifiering av transaktionsdata samt optimering och funktionellt underhåll av Google Pay-tjänsten.
Google förbehåller sig också rätten att slå samman de behandlade transaktionsuppgifterna med annan information som samlas in och lagras av Google när du använder andra Google-tjänster.
Användarvillkoren för Google Pay hittar du här:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Ytterligare information om dataskydd hos Google Pay finns på följande internetadress:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de

 1. Shopify Betalningar
  Vi använder betaltjänstleverantören "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av betaltjänstleverantören Shopify Payments, kommer betalningen att behandlas av den tekniska tjänsteleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter du lämnat under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankgironummer, kreditkortsnummer i förekommande fall, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med artikel 6.1 mening 1 b) GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningar med Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den utsträckning som det är nödvändigt för detta ändamål. Du kan hitta mer information om Shopify Payments dataskydd på följande Internetadress: https://www.shopify.com/legal/privacy. Information om dataskydd för Stripe Payments Europe Ltd. finns här: https://stripe.com/de/privacy
 1. IT-säkerhet

Slutligen behandlar vi också uppgifter i ditt och vårt intresse för att säkerställa integriteten, konfidentialiteten och tillgängligheten hos databehandlingssystemen, dvs. i synnerhet säkerheten och tillgängligheten för dina uppgifter på https://unknownlands.de. Det är inte möjligt att använda vår webbplats utan att behandla uppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6.1 mening 1 f) i GDPR; vårt berättigade intresse ligger i att upprätthålla och tillhandahålla våra tjänster på ett säkert sätt. 

Överföring av uppgifter utanför EU:s gränser

De uppgifter vi samlar in lagras uteslutande på servrar i Europeiska unionen. Uppgifterna kommer inte att överföras till företag utanför Europeiska unionen utan ditt uttryckliga samtycke. Detta gäller även tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att behandla uppgifter. 

Mottagare av data

På grundval av vårt avtal med dig eller ditt samtycke kommer vi endast att överföra dina uppgifter till eller ta emot dem från de mottagare du har valt via en säker anslutning. 

För att vi ska kunna erbjuda dig alla funktioner på https://unknownlands.de använder vi oss även av utvalda tjänsteleverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning och i vårt namn. Vi vidarebefordrar endast uppgifter till tjänsteleverantörer som vi noggrant har valt ut och skriftligen gett i uppdrag inom ramen för lagligt tillåten orderhantering. Dessa tjänsteleverantörer får endast de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ordern. 

Detta inkluderar följande kategorier av entreprenörer: Leverantörer av identifieringstjänster, programvaruutvecklare, servervärdar, nyhetsbrevsavsändare, kundsupport, webbanalystjänster. 

Datalagringens varaktighet 

De uppgifter som du lämnar för att etablera kontakt kommer att lagras av oss så länge kontakten mellan dig och oss pågår. https://unknownlands.de existerar. Om ett avtalsförhållande därefter uppstår kommer de nödvändiga uppgifterna att fortsätta att lagras. I annat fall kommer dina uppgifter att raderas när syftet med behandlingen inte längre är aktuellt. Den rättsliga grunden för att lagra dina uppgifter för att kontakta dig är artikel 6.1 mening 1 b) i GDPR eller artikel 6.1 mening 1 f) i GDPR, eftersom vi har ett berättigat intresse av att kunna kontakta dig personligen och individuellt. Om ett avtal därefter ingås är artikel 6.1 mening 1 b) i GDPR den rättsliga grunden för ytterligare lagring av dina uppgifter för att fullgöra avtalet.

Användning av cookies 

Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet via webbläsaren och som gör att du kan kännas igen vid ett senare besök. Detta sker med hjälp av ett cookie-ID, ett unikt identifierbart nummer som många cookies använder. 

Användningen av cookies gör det möjligt att använda vår webbplats på ett mer användarvänligt sätt. I början av ditt besök på denna webbplats kommer du att bli tillfrågad om du samtycker till användningen av cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall. Eller så kan du utesluta cookies för vissa fall eller i allmänhet. Du kan också aktivera automatisk radering av cookies när du stänger din webbläsare.

Om du inte samtycker till användningen av cookies eller har avaktiverat dem i din webbläsare kan dock webbplatsens funktionalitet vara begränsad.

Olika plug-ins på denna webbplats använder cookies. Du kan ta reda på hur du förhindrar att de enskilda insticksprogrammen använder cookies i beskrivningarna av respektive insticksprogram i detta uttalande.

Databehandling för orderhantering

 1. För att kunna behandla din beställning samarbetar vi med följande tjänsteleverantör(er), som helt eller delvis hjälper oss att fullgöra ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.
 2. De personuppgifter som samlas in av oss vidarebefordras till det transportföretag som anlitas för leveransen som en del av avtalshanteringen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som anlitas inom ramen för betalningshanteringen, i den mån detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används kommer vi att informera dig om detta uttryckligen nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är artikel 6.1 mening 1 b) i GDPR.
 3. Vi samarbetar med externa leveranspartner för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot våra kunder. Vi vidarebefordrar ditt namn och din leveransadress och, om det är nödvändigt för leveransen, ditt telefonnummer till en leveranspartner som valts av oss uteslutande i syfte att leverera varorna i enlighet med artikel 6.1 mening 1 b) GDPR.

Databehandling genom implementerade plug-ins och andra

 1. sevDesk
  Vi använder tjänsten sevDesk i det molnbaserade bokföringsprogrammet från sevDesk GmbH, Hauptstraße 115, 77652 Offenburg, Tyskland, för att hantera vår bokföring. SevDesk behandlar inkommande och utgående fakturor och, i förekommande fall, vårt företags banktransaktioner för att automatiskt registrera fakturor, matcha dem med transaktionerna och använda dem för att skapa de finansiella kontona i en delvis automatiserad process.
  Om personuppgifter även behandlas i detta sammanhang, sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 mening 1 f) i GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att effektivt organisera och dokumentera våra affärsprocesser. Ytterligare information om sevDesk GmbH, den automatiska behandlingen av uppgifter och dataskyddsbestämmelserna finns på https://sevdesk.de/sicherheit-datenschutz/
 1. Googles webbteckensnitt

Denna webbplats använder Google Web Fonts. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. För att ladda de teckensnitt och effekter som visas upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar i USA. 

I samband med detta samlar Google in personuppgifter. Detta inkluderar åtminstone din IP-adress samt andra enhetsdata och programvaruinformation. Google använder denna information för att utföra spårning över flera webbplatser och skapa pseudonymiserade användarprofiler. En koppling till andra personuppgifter, t.ex. namn eller adress, sker i princip inte, men det kan inte uteslutas helt och hållet. 

Detta är nödvändigt för att kunna använda insticksprogrammet och vi har inget inflytande på de uppgifter som samlas in av Google via Google Web Fonts. Om du vill förhindra detta kan du installera de plug-ins som anges under följande länk: https://www.privacy-handbuch.de/handbuch_21q.htm. Genom att göra detta begränsar du Googles insamling av data.

Mer information om Google Web Fonts och dataskyddsinställningarna finns i dataskyddsinformationen (https://policies.google.com/privacy?hl=de) och användarvillkoren (https://policies.google.com/terms?hl=de) från Google

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6.1 mening 1 f) i GDPR; vårt berättigade intresse ligger i ett säkert och så bekvämt tillhandahållande av våra tjänster som möjligt för dig.

 1. Google Analytics

Vi använder analystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, varför ytterligare användningsdata samlas in och lagras när du besöker vår webbplats. Dessa data beskriver ditt beteende när du besöker vår webbplats. Detta inkluderar bland annat uppgifter om vilken webbplats du kom till oss från, vilka undersidor du besöker eller hur ofta och hur länge du tittar på de olika sidorna på vår webbplats.

Vi använder de uppgifter som samlas in uteslutande för att tillhandahålla våra tjänster och för att göra webbplatsen mer användarvänlig, effektiv och säker i ditt och vårt intresse. De uppgifter som samlas in kommer inte att användas för att identifiera dig eller för att skapa en personlig profil. De kommer inte heller att slås samman med personuppgifter som du har lämnat eller med andra uppgifter utan ditt uttryckliga samtycke i förväg.

Google Analytics använder cookies. Information om åtkomsttider, åtkomstplats och besöksfrekvens lagras med hjälp av cookies. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer dock din IP-adress att förkortas av Google i förväg inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.

Du kan förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google bearbetar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Mer information om Google Analytics och dataskyddsinställningarna finns i dataskyddsinformationen (https://policies.google.com/privacy?hl=de) och användarvillkoren (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) från Google Inc.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6.1 mening 1 f) i GDPR; vårt berättigade intresse ligger i ett säkert och så bekvämt tillhandahållande av våra tjänster som möjligt för dig. 

 1. Facebooks spårningspixel

På webbplatsen används den s.k. "Facebook-spårningspixeln". Leverantör är Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Denna spårningspixel gör det möjligt för oss att placera riktad reklam och att statistiskt analysera framgångsgraden för den visade reklamen, till exempel tills ett köp har slutförts.

När du besöker vår webbplats upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Därigenom överförs din IP-adress, webbläsarinformation och information om den enhet du använder. Om du är inloggad på ditt Facebook-konto när du besöker vår webbplats är det möjligt att ytterligare personuppgifter kommer att behandlas och all information som samlas in kommer att tilldelas ditt personliga användarkonto.

Vi påverkar endast vilka segment av Facebook-användare som får se våra annonser (t.ex. ålder, kön, intressen osv.). 

Ett annat alternativ skulle kunna vara "utökad matchning" (även känd som "anpassade målgrupper" eller "look-alike-målgrupper"). Detta innebär att uppgifterna berikas med dina egna kunddata, t.ex. från ett innehållsplaneringssystem (CRM-system) eller från transaktionshistoriken. Ytterligare personuppgifter överförs till Facebook, t.ex. namn, e-postadress eller adress. Den "utökade jämförelsen" är dock endast möjlig med ditt samtycke.

Du kan också invända mot individualisering av reklam via Facebook genom att klicka på följande länk: https://www.facebook.com/settings?tab=ads#_=_.

För ytterligare information om Facebooks spårningspixlar, se integritetspolicyn (https://www.facebook.com/policy.php) från Facebook.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 mening 1 a) i GDPR.

 1. Shopsync

Denna webbplats använder Shopify-appen "Shopsync" från ShopSync LLC, PO Box 252, Jefferson City, TN 37760, USA.

Med hjälp av ShopSync synkroniseras nyhetsbrevstjänsten "Mailchimp" med vårt Shopify-konto på ett sådant sätt att å ena sidan uppdateringar i Mailchimps e-postlistor (t.ex. en avanmälan av en nyhetsbrevsmottagare) automatiskt lagras på Shopify och å andra sidan nya kontaktuppgifter som genereras via avtal som ingåtts på Shopify automatiskt överförs till Mailchimps e-postlistor. I det förra fallet utförs databehandlingen i enlighet med artikel 6.1 mening 1 f) GDPR på grundval av vårt legitima intresse av ett effektivt och systemövergripande underhåll av filerna för reklammottagare och ett effektivt iakttagande av juridiskt betydande statusändringar.

I det andra fallet överför ShopSync användarens för- och efternamn, adress och e-postadress tillsammans med transaktionsrelaterad information (köpbelopp, tid och datum för köpet) till Mailchimp uteslutande på grundval av användarens uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1 mening 1 a) GDPR efter att ett avtal har ingåtts på Shopify för inkludering i Mailchimp-listan.

Data som överförs på detta sätt lagras inte eller behålls av ShopSync efter synkronisering. All information som synkroniseras mellan Shopify och Mailchimp överförs via SSL-teknik (Secure Socket Layer), och all överförd information förblir krypterad under synkroniseringsprocessen. Synkroniseringsprocessen kräver överföring av information via en säker anslutning till servrar som är värd för Amazon Web Services i USA. Amazon Web Services, som är baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4

Ytterligare information om dataskydd för ShopSync finns här: https://shopsync.io/privacy-policy

 1. Nyhetsbrev och kundinformation via Mailchimp

Vi använder funktioner i Mailchimp-tjänsten som tillhandahålls av The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA för utskick av kundinformation. När du får ett utskick via Mailchimp lagras information som IP-adress och e-postprogram för att ge information om hur utskicket fungerar. Mailchimp kan använda de bilder som är integrerade i HTML-e-postmeddelanden som kallas webb-beacons (detaljer finns på https://kb.mailchimp.com/reports/about-open-tracking) för att avgöra om e-postmeddelandet har kommit fram, om det har öppnats och om länkar har klickats. All denna information lagras på Mailchimps servrar, men inte på vår webbplats. Mailchimp är en aktiv deltagare i EU-U.S. Privacy Shield Framework - som reglerar säker överföring av personuppgifter (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Om användningen av cookies på webbplatsen https://mailchimp.com kan du hänvisa till https://mailchimp.com/legal/cookies/ i detalj. Du kan ta reda på mer om dataskydd på Mailchimp (Sekretess) här: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att använda länken för avregistrering eller genom att skicka ett e-postmeddelande till avsändaren av utskicket.

Närvaro i sociala medier

Vi upprätthåller online-närvaro inom sociala nätverk och behandlar användardata i detta sammanhang för att kommunicera med de användare som är aktiva där eller för att erbjuda information om oss.

Vi vill påpeka att användardata kan komma att behandlas utanför Europeiska unionen. Detta kan medföra risker för användarna, eftersom det till exempel kan göra det svårare att hävda användarnas rättigheter.

Dessutom behandlas användardata inom sociala nätverk i allmänhet för marknadsundersökningar och reklamändamål. Exempelvis kan användarprofiler skapas baserat på användarnas beteende och de intressen som användarna har. Användarprofilerna kan i sin tur användas för att t.ex. placera annonser inom och utanför nätverken som kan antas motsvara användarnas intressen. För dessa ändamål lagras i allmänhet cookies på användarens dator, där användarens användarbeteende och intressen lagras. Dessutom kan data lagras i användarprofilerna oberoende av vilka enheter som används av användarna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattform och är inloggade på dem).

För en detaljerad beskrivning av respektive behandlingsform och opt-out-alternativ hänvisas till de dataskyddsdeklarationer och den information som tillhandahålls av operatörerna av respektive nätverk.

När det gäller begäran om information och hävdande av den registrerades rättigheter vill vi också påpeka att dessa kan hävdas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarens uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och tillhandahålla information direkt. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

 1. Instagram
 2. Instagram-sida

Vi driver en Instagram-sida för Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook") för att kommunicera med dig och andra intresserade parter och för att tillhandahålla information om UNKNOWN Lands och vårt utbud av tjänster.

Vi behandlar följande kategorier av uppgifter:

 • Kommunikationsinnehåll som t.ex. meddelanden och kommentarer
 • Gillar
 • Profilinformation såsom bilder och andra uppgifter som du har publicerat 
 • Ovan nämnda information kan också innehålla särskilda kategorier av personuppgifter, vars behandling dock är privilegierad i enlighet med artikel 9.2 e) i GDPR.

På grund av den ständiga utvecklingen av Instagram ändras tillgängligheten och behandlingen av data, så se Facebooks integritetspolicy för ytterligare information: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Observera: Facebook fastställer även användarens IP-adress för inloggade besökare. Om du är medlem i Instagram eller Facebook och är inloggad med din Facebook-profil när du besöker vår "Instagram-sida", kommer Facebook att länka ditt besök till ditt personliga användarkonto. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 mening 1 f) i GDPR baserat på vårt berättigade intresse som nämns ovan.

 1. Instagram-insikter

Vi kan få tillgång till statistiska uppgifter av olika kategorier via den så kallade "Insikten" på Instagram-sidan. Denna statistik genereras och tillhandahålls av Facebook. Denna funktion kan inte stängas av eller genereringen och behandlingen av uppgifterna förhindras. Du kan få ytterligare information från Instagram.

Som en del av behandlingen av personuppgifter för Insights-statistiken är vi och Facebook gemensamt personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 26 i GDPR. I detta sammanhang tillhandahåller Facebook ett avtal som du kan hitta här Tillägget Facebook Page Insights.

En del av de uppgifter som samlas in av Facebook under användningen görs tillgängliga för oss som en statistisk analys i anonymiserad form. Denna statistiska analys avser endast målgruppen, innehållet och aktiviteten på vår Instagram-sida. Analysen omfattar följande uppgifter Antal "likes" av våra foton och videor, antal kommentarer till våra foton och videor, antal personer som har sett ett foto eller en video, antal gånger ett foto eller en video har delats, antal gånger ett foto eller en video har rapporterats som spam, antal gånger det har klickats på att användaren inte längre gillar sidan.

Vi kan inte skapa en direkt personlig referens, men det kan Facebook.

På grund av den ständiga utvecklingen av Instagram ändras tillgängligheten och behandlingen av uppgifterna, så för ytterligare information hänvisas till Instagrams sekretesspolicy. Instagram hänvisas till. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f) i GDPR som baseras på vårt legitima intresse av att kommunicera med dig, informera dig och utnyttja räckvidden för Instagram.

Ytterligare information

Vi har inget inflytande över uppgifter som behandlas av Facebook under eget ansvar i enlighet med Facebooks användarvillkor. Du hittar mer information om detta i Facebooks integritetspolicy. För dataöverföring, t.ex. till USA, har Facebook ingått så kallade standardklausuler för dataskydd i enlighet med artikel 46.2 c i GDPR. I den mån vi behandlar dina personuppgifter när vi driver Instagram-sidan har du rätt till de rättigheter som nämns i denna sekretesspolicy. Om du även vill göra dina rättigheter gällande mot Facebook, gör du det enklast genom att kontakta Facebook direkt. Facebook känner till både detaljerna i den tekniska driften av plattformen och den tillhörande databehandlingen samt de specifika syftena med databehandlingen och kan genomföra lämpliga åtgärder på begäran om du utövar dina rättigheter. Vi hjälper dig gärna att hävda dina rättigheter i den mån det är möjligt och vidarebefordrar dina frågor till Facebook.

 1. Facebook
 2. Fanpage

Vi driver en Facebook-fansida för Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") för att kommunicera med dig och andra intresserade parter och för att tillhandahålla information om UNKNOWN Lands och vårt utbud av tjänster.

Vi behandlar följande kategorier av uppgifter:

 • Kommunikationsinnehåll som t.ex. meddelanden och kommentarer
 • Gillar
 • Profilinformation såsom bilder och andra uppgifter som du har publicerat 
 • Ovan nämnda information kan också innehålla särskilda kategorier av personuppgifter, vars behandling dock är privilegierad i enlighet med artikel 9.2 i GDPR

På grund av den ständiga utvecklingen av Facebook ändras tillgängligheten och behandlingen av data, så se Facebooks integritetspolicy för ytterligare information: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Vänligen notera:

Facebook fastställer också användarens IP-adress för inloggade besökare. Om du är medlem i Facebook och är inloggad på din Facebook-profil när du besöker vår fansida, kommer Facebook att länka ditt besök till ditt personliga användarkonto. 

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 mening 1 f) i GDPR baserat på vårt berättigade intresse som nämns ovan.

 1. Facebook-insikter

De så kallade "Insikterna" på Facebook-sidan gör statistiska data av olika kategorier tillgängliga för operatörerna av "fansidan". Denna statistik genereras och tillhandahålls av Facebook. Denna funktion kan inte stängas av eller genereringen och bearbetningen av uppgifterna förhindras. Ytterligare information finns på följande länk:

https://www.facebook.com/business/help/144825579583746?helpref=search&sr=15&query=insights

Som en del av behandlingen av personuppgifter för Insights-statistiken är vi och Facebook gemensamt personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 26 i GDPR. I detta sammanhang tillhandahåller Facebook ett avtal som du kan hitta här Tillägget Facebook Page Insights.

Facebook tillhandahåller för närvarande följande uppgifter för en valbar tidsperiod och för kategorierna fans, prenumeranter, personer som nås och interagerande personer: Totalt antal sidvisningar, "Gilla"-information, sidaktivitet, inläggsinteraktioner, räckvidd, videovisningar, inläggsräckvidd, kommentarer, delat innehåll, svar, andel män och kvinnor, ursprung i förhållande till land och stad, språk, visningar och klick i butiken, klick på reseplanerare, klick på telefonnummer. Uppgifter om de Facebook-grupper som är länkade till vår Facebook-sida tillhandahålls också på detta sätt. 

Vi kan inte skapa en direkt personlig referens, men det kan Facebook.

På grund av den ständiga utvecklingen av Facebook ändras tillgängligheten och behandlingen av data, så se Facebooks integritetspolicy för ytterligare information: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f i GDPR, som baseras på vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig, informera dig och utnyttja Facebooks räckvidd.

Ytterligare information

Vi har inget inflytande över uppgifter som behandlas av Facebook under eget ansvar i enlighet med Facebooks användarvillkor. Du hittar mer information om detta i Facebooks integritetspolicy. För dataöverföring, t.ex. till USA, har Facebook ingått så kallade standardklausuler för dataskydd i enlighet med artikel 46.2 c) i GDPR.

I den mån vi behandlar dina personuppgifter i samband med driften av fansidan har du rätt till de rättigheter som anges i denna integritetspolicy. Om du även vill hävda dina rättigheter gentemot Facebook, gör du det enklast genom att kontakta Facebook direkt. Facebook känner till både detaljerna i den tekniska driften av plattformen och den tillhörande databehandlingen samt de specifika syftena med databehandlingen och kan genomföra lämpliga åtgärder på begäran om du utövar dina rättigheter. Vi hjälper dig gärna att hävda dina rättigheter så långt det är möjligt och vidarebefordrar dina frågor till Facebook.

 1. Pinterest

Vi driver en Pinterest-profil för Pinterest Inc. 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Pinterest är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på internet, en onlinegemenskap som i allmänhet gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i det virtuella rummet. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller göra det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Pinterest gör det möjligt för användare av det sociala nätverket att publicera bildsamlingar och enskilda bilder samt beskrivningar på virtuella anslagstavlor (s.k. pinning), vilka sedan kan delas av andra användare (s.k. repinning) eller kommenteras.

Vid varje uppringning av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den personuppgiftsansvarige och på vilken en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt till nedladdning av en visning av motsvarande Pinterest-komponent från Pinterest. Mer information om Pinterest finns på https://pinterest.com/ kan återvinnas. Som en del av denna tekniska process får Pinterest information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Pinterest, känner Pinterest igen vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker varje gång den registrerade går in på vår webbplats och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Pinterest-komponenten och tilldelas av Pinterest till den registrerades respektive Pinterest-konto. Om den registrerade klickar på en av de Pinterest-knappar som är integrerade på vår webbplats, tilldelar Pinterest denna information till den registrerades personliga Pinterest-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Pinterest får alltid information via Pinterest-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Pinterest samtidigt som han eller hon besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på Pinterest-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till Pinterest inte är önskvärd för den registrerade, kan leveransen förhindras om den registrerade loggar ut från sitt Pinterest-konto innan en uppringning av vår webbplats görs. Integritetspolicyn som publiceras av Pinterest och som finns tillgänglig på https://about.pinterest.com/privacy-policy ger information om Pinterest:s insamling, behandling och användning av personuppgifter.

Datasäkerhet

Alla uppgifter som lagras av oss eller av våra uppdragstagare skyddas mot obehörig åtkomst, förlust och ändring med hjälp av de senaste säkerhetsstandarderna. För detta ändamål tillämpas omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder till en standard som åtminstone uppfyller de lagstadgade kraven. 

Dina rättigheter och klagomålsmöjligheter

Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller de uppgifter som rör dig: 

 • Rätt till information: Du har rätt att få information från den personuppgiftsansvarige om dina lagrade personuppgifter. Du kan när som helst och kostnadsfritt åberopa denna rätt till information.
 • Rätt till rättelse eller radering: Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få rättelse eller komplettering av personuppgifter som rör dig. Du kan också ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få dina personuppgifter raderade. 
 • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända mot behandlingen: Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din speciella situation. Dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan också begära att dina personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan hävda alla dessa rättigheter genom att kontakta oss på sh**@un**********.de till oss vända. 

(2) Du har också rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd om behandlingen av dina personuppgifter av oss. 

Ansvarigt organ

Ansvarig för databehandling i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen är:

Företag: u.now UG (aktiebolag med begränsat ansvar)
Adress: Karl-Marx-Str. 165, 12043 Berlin, Tyskland
Telefon: +49 30 68895917
e-post: sh**@un**********.de

sv_SESwedish