Når du bruger vores hjemmeside, behandles dine personlige data (i det følgende benævnt "data"). Dataene kan f.eks. omfatte dit navn, din adresse, din e-mailadresse og andre personlige oplysninger. Behandling er dybest set enhver måde, hvorpå disse data håndteres.  

Nedenfor finder du derfor information om behandlingen af dine data, når du bruger https://unknownlands.de. på grundlag af bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og de gældende føderale og statslige databeskyttelseslove. 

Formål og retsgrundlag for vores databehandling 

 1. Online butik

Behandlingen af personoplysninger (navn, adresse, kontakt- og betalingsoplysninger) er nødvendig for at behandle ordrer via vores online shop. Vi behandler udelukkende disse data for at behandle ordren og, hvis det ønskes, for at åbne en kundekonto. Oplysningerne videregives i nødvendigt omfang til den virksomhed, der har fået til opgave at levere (f.eks. DHL), eller den tjenesteudbyder, der har fået til opgave at betale (Paypal Inc. osv.) Vi bruger Shopify, en tjeneste fra Shopify Inc, 151 O'Connor Street, Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Canada, til at drive vores onlinebutik. Shopify leverer en e-handelsplatform, hvorigennem vi tilbyder vores varer til salg. De data, der leveres under bestillingsprocessen, gemmes på en Shopify-server i USA. Yderligere oplysninger kan findes i Shopifys privatlivspolitik på http://www.shopify.com/legal/privacy. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR. 

 1. Hosting af Shopify

Vi bruger shopsystemet fra tjenesteudbyderen Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"), med det formål at hoste og vise onlinebutikken på grundlag af behandling på vores vegne. Alle data, der indsamles på vores websted, behandles på Shopifys servere. Som en del af Shopifys førnævnte tjenester kan data også overføres til Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc eller Shopify (USA) Inc som en del af yderligere behandling på vores vegne. I tilfælde af at data overføres til Shopify Inc. i Canada, garanteres det passende databeskyttelsesniveau af en afgørelse om tilstrækkelighed fra Europa-Kommissionen. Yderligere oplysninger om Shopifys databeskyttelse kan findes på følgende websted: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Yderligere behandling på andre servere end de førnævnte Shopify-servere finder kun sted inden for det omfang, der er angivet nedenfor.

 1. Registrering 

Du kan bruge vores hjemmeside til at registrere dig hos os. De data, der indtastes her, vil derefter blive gemt på vores servere og brugt til at opfylde dine ordrer. Disse data videregives ikke til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at opfylde kontrakten (f.eks. fragtfirmaer). Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR. 

 1. Udvidelse af brugerprofilen

Du har mulighed for frivilligt at levere yderligere data eller få dem overført til os af tredjeparter og gemme dem hos os for at bruge dem i forbindelse med brugen af vores tjenester, især ved at godkende overførslen af disse data til tredjeparter til registrering hos tredjeparter eller administrationen af dit juridiske forhold til disse tredjeparter. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a) i GDPR. 

 1. Historie om brug

Som en del af kontrakten med dig behandler vi også data for at vise dig tidligere anvendelser og for at komme med passende forslag til yderligere anvendelser, herunder tjenester fra partnere. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er også art. 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR, da behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten mellem dig og os. 

 1. Nyhedsbrev 

Vi behandler også data for at kunne sende dig e-mails på baggrund af det samtykke, du måtte have givet til udsendelse af nyhedsbreve. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er Dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1 a) i GDPR. Du kan bruge din Tilbagekaldelse af samtykke til enhver tidog dermed forårsage sletning af dine data.

 1. Kontaktformular 

Hjemmesiden indeholder en kontaktformular til at tage kontakt. De data, der indtastes her, for så vidt som det er personlige data, gemmes på hostingudbyderens server og videresendes derefter via e-mail til den modtagende postkasse, der er angivet til dette formål. Videresendelsen sker udelukkende inden for serveren, så enhver risiko for dataenes fortrolighed er effektivt udelukket. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR. Undtagelsesvis er retsgrundlaget for indsamlingen af navnet art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f), i GDPR. Den legitime interesse for dette er en mere personlig tilgang til forespørgeren.

 1. E-mail kontakt

Det er muligt at kontakte os forskellige steder på hjemmesiden via den angivne e-mailadresse. De overførte personoplysninger, især selve e-mail-adressen, gemmes. Disse data videregives ikke til tredjeparter. Oplysningerne bruges udelukkende til behandling af forespørgslen. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i databeskyttelsesforordningen. Den legitime interesse i behandlingen af dataene ligger i realiseringen af kontakten. Oplysningerne slettes, når formålet ikke længere er gældende, eller når kommunikationen er afsluttet. Hvis en tilbudsproces finder sted i løbet af kommunikationen, slettes de behandlede data, når de opbevaringsperioder, der er fastsat til dette formål, er udløbet. 

 1. Formular til kommentarer

Hjemmesiden giver dig en kommentarfunktion med sin egen formular. Personlige data indsamles i processen. Dette omfatter dit navn og din e-mailadresse. De data, der indtastes her, for så vidt som det er personoplysninger, gemmes på hostingudbyderens server og vises således på webstedet. Retsgrundlaget for indsamlingen af disse data er vores legitime interesse i at kunne identificere dig, hvis du misbruger kommentarfunktionen ulovligt, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

 1. Formular til gavekort

Du kan anmode om en voucher til vores produkter og spiritus ved hjælp af den formular, vi stiller til rådighed. Personlige data indsamles i processen. Dette omfatter dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer. De data, der indtastes her, for så vidt som det er personoplysninger, gemmes på hostingudbyderens server og videresendes derefter via e-mail til den udpegede modtagende postkasse. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR. 

 1. Betalingsproces

Hjemmesiden tilbyder forskellige betalingsmetoder, såsom EC-bankoverførsel eller kreditkortbetaling. For at sikre sikkerheden af dine data under overførslen til den valgte betalingstjenesteudbyder arbejder vi med en krypteringsproces via HTTPS. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR, da behandlingen af dataene er nødvendig for at opfylde kontrakten mellem dig og os. 

 1. Kreditvurdering og scoring, når du vælger PayPal

Hvis du beslutter dig for at betale via PayPal, vil du under bestillingsprocessen blive bedt om at give samtykke til overførsel af de data, der er nødvendige for at behandle betalingen og en identitets- og kreditkontrol til PayPal. Hvis du giver dit samtykke, vil disse data blive overført til PayPal. Med henblik på sin egen identitets- og kreditkontrol overfører PayPal eller partnervirksomheder, der er bestilt af PayPal, data til kreditbureauer og modtager oplysninger fra dem og om nødvendigt kreditværdighedsoplysninger baseret på matematisk-statistiske procedurer, hvis beregning blandt andet inkluderer adressedata. Detaljerede oplysninger om dette og om de anvendte kreditbureauer kan findes i PayPals databeskyttelsesoplysninger, der er tilgængelige på

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til PayPal. PayPal kan dog stadig have tilladelse til at behandle, bruge og overføre dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt eller lovpligtigt for kontraktmæssig betalingsbehandling eller påbudt af en domstol eller myndighed.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR, da disse oplysninger er absolut nødvendige for betalingsprocessen via Paypal og dermed også for indgåelse og udførelse af kontrakten mellem dig og Paypal. https://unknownlands.de.

 1. Betalingsbehandling via øjeblikkelig bankoverførsel

Du kan også foretage betalingen via Sofortüberweisung. Sofortüberweisung er en betalingstjeneste, der leveres af Sofort GmbH. Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland. Under betalingsprocessen vil du blive sendt til Sofort GmbH's sikre betalingsformular. For at behandle betalingsordren indsamler Sofort GmbH personlige data, nemlig dit navn, IBAN (eller kontonummer), BIC (eller banksorteringskode), PIN og TAN for din online bankkonto. Sofort GmbH gemmer derefter dit navn, IBAN (eller kontonummer), BIC (eller banksorteringskode) osv. i 30 dage til genbrug, når du bruger "Sofortüberweisung" igen, eller i overensstemmelse med de lovbestemte opbevaringsperioder (3-10 år).

For mere information om "Sofortüberweisung" og Sofort GmbH's håndtering af dine data henvises der til moderselskabet Klarnas privatlivspolitik på følgende link: https://www.klarna.com/sofort/kundenservice/erfahre-mehr-ueber-den-datenschutz-bei-sofort-gmbh-a-klarna-group-company/.

Retsgrundlaget for denne behandling er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR den kontrakt, der er indgået mellem dig og https://unknownlands.de indgået kontrakt, da disse oplysninger er absolut nødvendige for betalingsbehandling via "Sofortüberweisung". 

 1. Amazon betaler

Du er velkommen til at bruge Amazon Pay-betalingstjenesten fra Amazon Services Europe S.à r.l., baseret på 5, Rue Plaetis L-2338, Luxembourg, til at afregne din faktura. I den forbindelse videregiver vi dine betalingsdata til Amazon inden for rammerne af det samtykke, du har givet i forbindelse med betalingsbehandlingen.

Amazon forbeholder sig ret til at indhente en kreditrapport om din sandsynlighed for manglende betaling. Amazon videregiver de modtagne data til tredjeparter (banker, servicepartnere, analysetjenester og kreditbureauer). Såkaldte scoreværdier beregnes ved hjælp af matematisk-statistiske procedurer, som er inkluderet i dit kredittjek.

For mere information om, hvordan Amazon håndterer dine data, henvises til deres privatlivspolitik på følgende link: https://services.amazon.de/service/datenschutzerklaerung.html

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til Amazon. Amazon kan dog stadig være autoriseret til at behandle, bruge og overføre dine personlige data, hvis dette er nødvendigt for kontraktmæssig betalingsbehandling eller lovligt krævet eller beordret af en domstol eller myndighed. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR, da disse oplysninger er absolut nødvendige for betalingsprocessen via Amazon Pay og derfor også for indgåelse og opfyldelse af kontrakten mellem dig og Amazon. https://unknownlands.de

 1. Klarnas betalingsproces

Du kan også betale for dit køb via betalingstjenesteudbyderen Klarna (Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Til dette formål vil du under bestillingsprocessen blive bedt om at give samtykke til overførsel og behandling af personoplysninger af Klarna. Hvis du giver dit samtykke, vil disse data blive overført til Klarna og behandlet der.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til Klarna. For mere information om Klarna henvises til Klarnas privatlivspolitik på følgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR, da disse oplysninger er absolut nødvendige for betalingsprocessen via Klarna, og dermed også for indgåelse af kontrakten og udførelsen af kontrakten mellem dig og Klarna. https://unknownlands.de.

 1. Apple Pay
  Hvis du vælger betalingsmetoden "Apple Pay" fra Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, vil betalingen blive behandlet via "Apple Pay"-funktionen på din enhed, der drives med iOS, watchOS eller macOS, ved at opkræve et betalingskort, der er gemt med "Apple Pay". Apple Pay bruger sikkerhedsfunktioner, der er integreret i din enheds hardware og software for at beskytte dine transaktioner. For at godkende en betaling skal du derfor indtaste en kode, som du tidligere har defineret, og bekræfte den ved hjælp af Face ID- eller Touch ID-funktionen på din enhed.
  Med henblik på betalingsbehandling vil de oplysninger, du giver under bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din bestilling blive videresendt til Apple i krypteret form. Apple krypterer derefter disse data igen med en udviklerspecifik nøgle, før dataene overføres til betalingstjenesteudbyderen af det betalingskort, der er gemt i Apple Pay, for at behandle betalingen. Krypteringen sikrer, at kun det websted, hvor købet blev foretaget, kan få adgang til betalingsdataene. Når betalingen er gennemført, sender Apple din enheds kontonummer og en transaktionsspecifik, dynamisk sikkerhedskode til kildewebstedet for at bekræfte, at betalingen er gennemført.

Hvis personoplysninger behandles under de beskrevne overførsler, udføres behandlingen udelukkende med henblik på betalingsbehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b), i GDPR. Apple gemmer anonymiserede transaktionsdata, herunder det omtrentlige købsbeløb, den omtrentlige dato og det omtrentlige klokkeslæt, og om transaktionen blev gennemført. Denne anonymisering udelukker fuldstændigt enhver personlig reference. Apple bruger de anonymiserede data til at forbedre Apple Pay og andre Apple-produkter og -tjenester.

Når du bruger Apple Pay på din iPhone eller dit Apple Watch til at gennemføre et køb, der er foretaget via Safari på din Mac, kommunikerer Mac'en og godkendelsesenheden via en krypteret kanal på Apples servere. Apple behandler eller gemmer ikke nogen af disse oplysninger i et format, der kan bruges til at identificere dig. Du kan deaktivere muligheden for at bruge Apple Pay på din Mac i dine iPhone-indstillinger. Gå til "Wallet & Apple Pay", og deaktiver "Tillad betalinger på Mac". Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse med Apple Pay på følgende internetadresse: https://support.apple.com/de-de/HT203027

 1. Google Pay
  Hvis du vælger betalingsmetoden "Google Pay" fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), vil betalingen blive behandlet via applikationen "Google Pay" på din mobile enhed, der kører mindst Android 4.4 ("KitKat") og er udstyret med en NFC-funktion ved at oplade et betalingskort, der er gemt hos Google Pay eller et betalingssystem, der er verificeret der (f.eks. PayPal). For at godkende en betaling via Google Pay på mere end 25 € skal din mobile enhed først låses op ved hjælp af den verifikationsforanstaltning, der er indstillet i hvert enkelt tilfælde (f.eks. ansigtsgenkendelse, adgangskode, fingeraftryk eller mønster). Med henblik på betalingsbehandling videregives de oplysninger, du giver under ordreprocessen, sammen med oplysninger om din ordre, til Google. Google overfører derefter dine betalingsoplysninger, der er gemt i Google Pay, i form af et unikt transaktionsnummer til kildewebstedet, som bruges til at bekræfte, at der er foretaget en betaling. Dette transaktionsnummer indeholder ingen oplysninger om de reelle betalingsdata for dit betalingsmiddel, der er gemt hos Google Pay, men oprettes og overføres som et entydigt gyldigt numerisk token. For alle transaktioner via Google Pay fungerer Google kun som mellemmand til behandling af betalingsprocessen. Transaktionen udføres udelukkende i forholdet mellem brugeren og kildewebstedet ved at debitere det betalingsmiddel, der er gemt med Google Pay.

Hvis personoplysninger behandles under de beskrevne overførsler, udføres behandlingen udelukkende med henblik på betalingsbehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b), i GDPR.
Google forbeholder sig ret til at indsamle, gemme og analysere visse transaktionsspecifikke oplysninger for hver transaktion, der foretages via Google Pay. Dette omfatter dato, tidspunkt og beløb for transaktionen, forhandlerens placering og beskrivelse, en beskrivelse af de købte varer eller tjenester leveret af forhandleren, fotos, du har vedhæftet transaktionen, navn og e-mailadresse på sælger og køber eller afsender og modtager, den anvendte betalingsmetode, din beskrivelse af årsagen til transaktionen og, hvis det er relevant, det tilbud, der er knyttet til transaktionen.

Ifølge Google udføres denne behandling udelukkende i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 f) i GDPR på grundlag af den legitime interesse i korrekt fakturering, verificering af transaktionsdata og optimering og funktionel vedligeholdelse af Google Pay-tjenesten.
Google forbeholder sig også ret til at sammenlægge de behandlede transaktionsdata med andre oplysninger, der indsamles og lagres af Google, når andre Google-tjenester anvendes.
Vilkårene for brug af Google Pay kan findes her:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Google Pay kan findes på følgende internetadresse:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de

 1. Shopify-betalinger
  Vi bruger betalingstjenesteudbyderen "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesteudbyderen Shopify Payments, udføres betalingsbehandlingen via den tekniske tjenesteudbyder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, til hvem vi videregiver dine oplysninger under bestillingsprocessen sammen med oplysningerne om din ordre (navn, adresse, kontonummer, banksorteringskode, kreditkortnummer, hvis relevant, fakturabeløb, valuta og transaktionsnummer) i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b), i GDPR. Dine data vil kun blive videregivet med henblik på betalingsbehandling med Stripe Payments Europe Ltd. og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. Du kan finde flere oplysninger om Shopify Payments' databeskyttelse på følgende internetadresse: https://www.shopify.com/legal/privacy. Oplysninger om databeskyttelse på Stripe Payments Europe Ltd. kan findes her: https://stripe.com/de/privacy
 1. IT-sikkerhed

Endelig behandler vi også data i din og vores interesse for at sikre integriteten, fortroligheden og tilgængeligheden af databehandlingssystemerne, dvs. især sikkerheden og tilgængeligheden af dine data på https://unknownlands.de. Det er ikke muligt at bruge vores hjemmeside uden at behandle data til dette formål. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er art. 6, stk. 1, sætning 1 f) i GDPR; vores legitime interesse ligger i vedligeholdelse og sikker levering af vores tjenester. 

Dataoverførsel ud over EU's grænser

De data, vi indsamler, lagres udelukkende på servere i Den Europæiske Union. Data vil ikke blive overført til virksomheder uden for EU uden dit udtrykkelige samtykke. Dette gælder også for tjenesteudbydere, som vi har bedt om at behandle data. 

Modtager af data

På grundlag af vores kontrakt med dig eller dit samtykke overfører vi kun dine data til eller modtager dem fra de modtagere, du har valgt, via en sikker forbindelse. 

For at vi kan tilbyde dig alle funktioner på https://unknownlands.de, bruger vi også udvalgte tjenesteudbydere, der behandler data på vores vegne og i vores navn. Vi videregiver kun data til tjenesteudbydere, der er nøje udvalgt af os og skriftligt bestilt inden for rammerne af den lovligt tilladte ordrebehandling. Disse tjenesteudbydere modtager kun de data, der er nødvendige for at opfylde ordren. 

Dette omfatter følgende kategorier af leverandører: Udbydere af identifikationstjenester, softwareudviklere, serverhostere, afsendere af nyhedsbreve, kundesupport, webanalysetjenester. 

Varighed af datalagring 

De data, du giver for at etablere kontakt, vil blive gemt af os, så længe kontakten mellem dig og os fortsætter. https://unknownlands.de eksisterer. Hvis der efterfølgende opstår et kontraktforhold, vil de nødvendige data fortsat blive gemt. I modsat fald slettes dine data, når det formål, som de blev behandlet til, ikke længere er gældende. Retsgrundlaget for opbevaring af dine data til kontakt med dig er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b), i GDPR eller art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR, da vi har en legitim interesse i at kunne kontakte dig personligt og individuelt. Hvis der efterfølgende indgås en kontrakt, er artikel 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR retsgrundlaget for den videre opbevaring af dine data til opfyldelse af kontrakten.

Brug af cookies 

Hjemmesiden bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed via browseren, og som gør det muligt at genkende dig ved et senere besøg. Det sker ved hjælp af et cookie-id, et entydigt identificerbart nummer, som mange cookies bruger. 

Brugen af cookies muliggør en mere brugervenlig brug af vores hjemmeside. I begyndelsen af dit besøg på dette websted vil du blive spurgt, om du accepterer brugen af cookies. Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde. Eller du kan udelukke cookies i visse tilfælde eller generelt. Du kan også aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker din browser.

Men hvis du ikke accepterer brugen af cookies eller har deaktiveret dem i din browser, kan hjemmesidens funktionalitet være begrænset.

Forskellige plug-ins på dette websted bruger cookies. Du kan finde ud af, hvordan du forhindrer de enkelte plug-ins i at bruge cookies i de respektive plug-in-beskrivelser i denne erklæring.

Databehandling til ordrebehandling

 1. For at kunne behandle din ordre arbejder vi sammen med følgende tjenesteudbyder(e), som helt eller delvist støtter os i opfyldelsen af indgåede kontrakter. Visse personoplysninger overføres til disse tjenesteudbydere i overensstemmelse med følgende oplysninger.
 2. De af os indsamlede personoplysninger videregives til det transportfirma, der er bestilt til leveringen, som en del af kontraktbehandlingen, for så vidt som dette er nødvendigt for levering af varerne. Vi videregiver dine betalingsdata til det bestilte kreditinstitut inden for rammerne af betalingsbehandlingen, for så vidt dette er nødvendigt for betalingsbehandlingen. Hvis der anvendes betalingstjenesteudbydere, informerer vi dig udtrykkeligt om dette nedenfor. Retsgrundlaget for overførslen af data er art. 6, stk. 1, sætning 1 b) i GDPR.
 3. Vi samarbejder med eksterne forsendelsespartnere for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder. Vi videregiver dit navn og din leveringsadresse og, hvis det er nødvendigt for leveringen, dit telefonnummer til en forsendelsespartner, der er valgt af os, udelukkende med henblik på levering af varer i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b), i GDPR.

Databehandling gennem implementerede plug-ins og andre

 1. sevDesk
  Vi bruger sevDesk-tjenesten i den cloudbaserede regnskabssoftware fra sevDesk GmbH, Hauptstraße 115, 77652 Offenburg, Tyskland, til at håndtere vores regnskab. SevDesk behandler indgående og udgående fakturaer og, hvor det er relevant, vores virksomheds banktransaktioner for automatisk at registrere fakturaer, matche dem med transaktionerne og bruge dem til at oprette de finansielle konti i en delvist automatiseret proces.
  Hvis personoplysninger også behandles i denne sammenhæng, sker behandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1 f) i GDPR på grundlag af vores legitime interesse i en effektiv organisering og dokumentation af vores forretningsprocesser. Yderligere oplysninger om sevDesk GmbH, den automatiserede behandling af data og databeskyttelsesbestemmelserne kan findes på https://sevdesk.de/sicherheit-datenschutz/
 1. Google Webfonts

Dette websted bruger Google Web Fonts. Udbyderen er Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. For at indlæse de viste skrifttyper og effekter etablerer din browser en direkte forbindelse til Googles servere i USA. 

I den forbindelse indsamler Google personlige data. Dette omfatter som minimum din IP-adresse samt andre enhedsdata og softwareoplysninger. Google bruger disse oplysninger til at udføre sporing på tværs af websteder og oprette pseudonymiserede brugerprofiler. En sammenkædning med andre persondata, som f.eks. navn eller adresse, finder i princippet ikke sted, men det kan ikke helt udelukkes. 

Dette er afgørende for brugen af plug-in'et, og vi har ingen indflydelse på de data, der indsamles af Google via Google Web Fonts. Hvis du ønsker at forhindre dette, kan du installere de plug-ins, der er anført under følgende link: https://www.privacy-handbuch.de/handbuch_21q.htm. Ved at gøre dette begrænser du Googles indsamling af data.

For mere information om Google Web Fonts og databeskyttelsesindstillingerne henvises til databeskyttelsesoplysningerne (https://policies.google.com/privacy?hl=de) og vilkårene for brug (https://policies.google.com/terms?hl=de) fra Google

Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er artikel 6, stk. 1, sætning 1 f) i GDPR; vores legitime interesse ligger i den sikre og mest bekvemme levering af vores tjenester til dig.

 1. Google Analytics

Vi bruger analysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, hvorfor der indsamles og gemmes yderligere brugsdata, når du besøger vores hjemmeside. Disse data beskriver din adfærd, når du besøger vores hjemmeside. Det omfatter bl.a. data om, hvilken hjemmeside du kom til os fra, hvilke undersider du besøger, eller hvor ofte og hvor længe du ser de forskellige sider på vores hjemmeside.

Vi bruger udelukkende de indsamlede data til at levere vores tjenester og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig, effektiv og sikker i din og vores interesse. De indsamlede data vil ikke blive brugt til at identificere dig eller til at oprette en personlig profil. De vil heller ikke blive slået sammen med personlige data, som du har givet, eller andre data uden dit forudgående udtrykkelige samtykke.

Google Analytics bruger cookies. Oplysninger om adgangstider, adgangssted og besøgshyppighed gemmes ved hjælp af cookies. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. På grund af aktiveringen af IP-anonymisering på disse websteder vil din IP-adresse dog blive forkortet af Google på forhånd inden for medlemsstater i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og afkortes der.

Du kan forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien, og som vedrører din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), og i at behandle disse data af Google ved at downloade og installere det browser-plug-in, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

For mere information om Google Analytics og databeskyttelsesindstillingerne henvises til databeskyttelsesoplysningerne (https://policies.google.com/privacy?hl=de) og vilkårene for brug (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) fra Google Inc.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er artikel 6, stk. 1, sætning 1 f) i GDPR; vores legitime interesse ligger i den sikre og mest bekvemme levering af vores tjenester til dig. 

 1. Facebooks sporingspixel

Hjemmesiden bruger den såkaldte "Facebook-sporingspixel". Udbyderen er Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Denne sporingspixel gør det muligt for os at placere målrettet reklame og statistisk analysere succesraten for den viste reklame, f.eks. indtil et køb er gennemført.

Din browser opretter en direkte forbindelse til Facebooks servere, når du besøger vores hjemmeside. Derved overføres din IP-adresse, browseroplysninger og oplysninger om den enhed, du bruger. Hvis du er logget ind på din Facebook-konto, mens du besøger vores side, er det muligt, at yderligere personlige data behandles, og alle indsamlede oplysninger tildeles din personlige brugerkonto.

Vi har kun indflydelse på, hvilke segmenter af Facebook-brugere der får vist vores annoncer (f.eks. alder, køn, interesser osv.). 

En anden mulighed er "udvidet matching" (også kendt som "custom audiences" eller "look-alike audiences"). Dette indebærer, at dataene beriges med dine egne kundedata, f.eks. fra et indholdsplanlægningssystem (CRM-system) eller fra transaktionshistorikken. Yderligere personoplysninger overføres til Facebook, f.eks. navn, e-mailadresse eller adresse. Den "udvidede sammenligning" vil dog kun være mulig med dit samtykke.

Du kan også gøre indsigelse mod individualisering af reklamer via Facebook ved at klikke på følgende link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads#_=_.

For yderligere oplysninger om Facebooks sporingspixels henvises til privatlivspolitikken (https://www.facebook.com/policy.php) fra Facebook.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1 a) i GDPR.

 1. Shopsync

Dette websted bruger Shopify-appen "Shopsync" fra ShopSync LLC, PO Box 252, Jefferson City, TN 37760, USA.

Ved hjælp af ShopSync synkroniseres nyhedsbrevstjenesten "Mailchimp" med vores Shopify-konto på en sådan måde, at på den ene side opdateringer i Mailchimps e-mail-lister (såsom en opt-out af en nyhedsbrevsmodtager) automatisk gemmes på Shopify, og på den anden side overføres nye kontaktdata, der genereres via kontrakter, der er indgået på Shopify, automatisk til Mailchimps e-mail-lister. I førstnævnte tilfælde udføres databehandlingen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 f) i GDPR på grundlag af vores legitime interesse i effektiv og systemoverskridende vedligeholdelse af filerne med reklameadressater og effektiv overholdelse af juridisk signifikante statusændringer.

I det andet tilfælde overfører ShopSync brugerens for- og efternavn, adresse og e-mailadresse sammen med transaktionsrelaterede oplysninger (købsbeløb, tidspunkt og dato for købet) til Mailchimp udelukkende på grundlag af brugerens udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1 a) i GDPR, efter at der er indgået en kontrakt på Shopify om optagelse på Mailchimp-listen.

Data, der overføres på denne måde, gemmes eller opbevares ikke af ShopSync efter synkronisering. Alle oplysninger, der synkroniseres mellem Shopify og Mailchimp, overføres via SSL-teknologi (Secure Socket Layer), og alle overførte oplysninger forbliver krypterede under synkroniseringsprocessen. Synkroniseringsprocessen kræver overførsel af oplysninger via en sikker forbindelse til servere, der hostes af Amazon Web Services i USA. Amazon Web Services, der er baseret i USA, er certificeret til den amerikansk-europæiske databeskyttelsesaftale "Privacy Shield", som garanterer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU. Et aktuelt certifikat kan ses her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4

Yderligere oplysninger om databeskyttelse i ShopSync kan findes her: https://shopsync.io/privacy-policy

 1. Nyhedsbrev og kundeoplysninger via Mailchimp

Vi bruger funktioner i Mailchimp-tjenesten, der leveres af The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA til kundeinformationsmails. Når du modtager en mailing via Mailchimp, gemmes oplysninger som IP-adresse og e-mailprogram for at give oplysninger om mailingens ydeevne. Mailchimp kan bruge de billeder, der er integreret i HTML-e-mails, kaldet web beacons (detaljer kan findes på https://kb.mailchimp.com/reports/about-open-tracking) for at afgøre, om e-mailen er kommet frem, om den er blevet åbnet, og om der er blevet klikket på links. Alle disse oplysninger gemmes på Mailchimps servere, men ikke på vores hjemmeside. Mailchimp er en aktiv deltager i EU-U.S. Privacy Shield Framework - som regulerer den sikre overførsel af personoplysninger (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Om brugen af cookies på hjemmesiden https://mailchimp.com Du kan henvise til https://mailchimp.com/legal/cookies/ i detaljer. Du kan finde ud af mere om databeskyttelse hos Mailchimp (Privacy) her: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Du kan til enhver tid afmelde dig mails ved hjælp af afmeldingslinket eller ved at sende en e-mail til afsenderen af mailen.

Tilstedeværelse på de sociale medier

Vi opretholder online-tilstedeværelser i sociale netværk og behandler brugerdata i denne sammenhæng for at kommunikere med de brugere, der er aktive der, eller for at tilbyde information om os.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at brugerdata kan blive behandlet uden for EU. Dette kan medføre risici for brugerne, fordi det f.eks. kan gøre det sværere at håndhæve brugernes rettigheder.

Desuden behandles brugerdata inden for sociale netværk generelt til markedsundersøgelser og reklameformål. For eksempel kan der oprettes brugerprofiler baseret på brugernes adfærd og de deraf følgende interesser. Brugerprofilerne kan igen bruges til f.eks. at placere reklamer inden for og uden for netværkene, som formodentlig svarer til brugernes interesser. Til disse formål gemmes der normalt cookies på brugerens computer, hvor brugerens brugsadfærd og interesser gemmes. Desuden kan data også gemmes i brugerprofilerne uafhængigt af de enheder, der bruges af brugerne (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på dem).

For en detaljeret beskrivelse af de respektive former for behandling og opt-out-mulighederne henvises til databeskyttelseserklæringerne og oplysningerne fra operatørerne af de respektive netværk.

I tilfælde af anmodninger om oplysninger og hævdelse af den registreredes rettigheder vil vi også gerne påpege, at disse kan hævdes mest effektivt hos udbyderne. Kun udbyderne har adgang til brugerens data og kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger direkte. Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte os.

 1. Instagram
 2. Instagram-side

Vi driver en Instagram-side for Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") for at kommunikere med dig og andre interesserede parter og for at give oplysninger om UNKNOWN Lands og vores udvalg af tjenester.

Vi behandler følgende kategorier af data:

 • Kommunikationsindhold som beskeder og kommentarer
 • Synes godt om
 • Profiloplysninger som billeder og andre detaljer, du har offentliggjort 
 • Ovennævnte oplysninger kan også omfatte særlige kategorier af personoplysninger, hvis behandling dog er privilegeret i henhold til artikel 9, stk. 2, litra e), i GDPR.

På grund af den konstante udvikling af Instagram ændres tilgængeligheden og behandlingen af data, så se venligst Facebooks privatlivspolitik for yderligere information: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Bemærk venligst: Facebook bestemmer også brugerens IP-adresse for indloggede besøgende. Hvis du er medlem af Instagram eller Facebook og er logget ind med din Facebook-profil, når du besøger vores "Instagram-side", vil Facebook linke dit besøg til din personlige brugerkonto. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, sætning 1 f) i GDPR baseret på vores legitime interesse, der er nævnt ovenfor.

 1. Instagram-indsigter

Vi kan få adgang til statistiske data i forskellige kategorier via den såkaldte "Insights" på Instagram-siden. Disse statistikker genereres og leveres af Facebook. Denne funktion kan ikke slås fra, og generering og behandling af data kan ikke forhindres. Du kan få yderligere oplysninger fra Instagram.

Som en del af behandlingen af personoplysninger til Insights-statistikkerne er vi og Facebook fælles dataansvarlige i henhold til artikel 26 i GDPR. I den forbindelse stiller Facebook en aftale til rådighed, som du kan finde her Tilføjelse til Facebook Page Insights.

Nogle af de data, der indsamles af Facebook under brug, stilles til rådighed for os som en statistisk analyse i anonymiseret form. Denne statistiske analyse vedrører kun publikum, indhold og aktivitet på vores Instagram-side. Analysen omfatter følgende data Antal "likes" af vores fotos og videoer, antal kommentarer til vores fotos og videoer, antal personer, der har set et foto eller en video, antal gange et foto eller en video er blevet delt, antal gange et foto eller en video er blevet rapporteret som spam, antal gange der er blevet klikket på, at brugeren ikke længere synes godt om siden.

Vi kan ikke etablere en direkte personlig reference, men det kan Facebook.

På grund af den konstante udvikling af Instagram ændres tilgængeligheden og behandlingen af dataene, så for yderligere information henvises til Instagrams privatlivspolitik. Instagram henvises der til. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, pkt. 1 f) i GDPR, som er baseret på vores legitime interesse i at kommunikere med dig, informere dig og udnytte rækkevidden af Instagram.

Yderligere information

Vi har ingen indflydelse på data, der behandles af Facebook på eget ansvar i overensstemmelse med Facebooks brugsbetingelser. Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebooks privatlivspolitik. For dataoverførsel, f.eks. til USA, har Facebook indgået såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med artikel 46, stk. 2, litra c), i GDPR. I det omfang vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med driften af Instagram-siden, har du de rettigheder, der er nævnt i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du også ønsker at gøre dine rettigheder gældende over for Facebook, er den nemmeste måde at gøre det på at kontakte Facebook direkte. Facebook kender både detaljerne i den tekniske drift af platformen og den tilhørende databehandling samt de specifikke formål med databehandlingen og kan implementere passende foranstaltninger på anmodning, hvis du udøver dine rettigheder. Vi hjælper dig gerne med at gøre dine rettigheder gældende i det omfang, det er muligt, og videresender dine forespørgsler til Facebook.

 1. Facebook
 2. Fanside

Vi driver en Facebook-fanside for Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") for at kommunikere med dig og andre interesserede parter og for at give oplysninger om UNKNOWN Lands og vores udvalg af tjenester.

Vi behandler følgende kategorier af data:

 • Kommunikationsindhold som beskeder og kommentarer
 • Synes godt om
 • Profiloplysninger som billeder og andre detaljer, du har offentliggjort 
 • Ovennævnte oplysninger kan også omfatte særlige kategorier af personoplysninger, hvis behandling dog er privilegeret i henhold til artikel 9, stk. 2, i GDPR.

På grund af den konstante udvikling af Facebook ændres tilgængeligheden og behandlingen af data, så se venligst Facebooks privatlivspolitik for yderligere information: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Bemærk venligst:

Facebook bestemmer også brugerens IP-adresse for indloggede besøgende. Hvis du er medlem af Facebook og er logget ind på din Facebook-profil, når du besøger vores fanside, vil Facebook linke dit besøg til din personlige brugerkonto. 

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, sætning 1 f) i GDPR baseret på vores legitime interesse som nævnt ovenfor.

 1. Facebook-indsigter

De såkaldte "Insights" på Facebook-siden stiller statistiske data i forskellige kategorier til rådighed for operatørerne af "fan-siden". Disse statistikker genereres og stilles til rådighed af Facebook. Denne funktion kan ikke slås fra, og genereringen og behandlingen af data kan ikke forhindres. Yderligere oplysninger kan findes på følgende link:

https://www.facebook.com/business/help/144825579583746?helpref=search&sr=15&query=insights

Som en del af behandlingen af personoplysninger til Insights-statistikkerne er vi og Facebook fælles dataansvarlige i henhold til artikel 26 i GDPR. I den forbindelse stiller Facebook en aftale til rådighed, som du kan finde her Tilføjelse til Facebook Page Insights.

Facebook leverer i øjeblikket følgende data for en valgfri periode og for kategorierne fans, abonnenter, personer, der nås, og personer, der interagerer: Samlet antal sidevisninger, "Synes godt om"-oplysninger, sideaktivitet, opslagsinteraktioner, rækkevidde, videovisninger, opslagsrækkevidde, kommentarer, delt indhold, svar, andel af mænd og kvinder, oprindelse i forhold til land og by, sprog, visninger og klik i butikken, klik på ruteplanlæggere, klik på telefonnumre. Data om de Facebook-grupper, der er knyttet til vores Facebook-side, leveres også på denne måde. 

Vi kan ikke etablere en direkte personlig reference, men det kan Facebook.

På grund af den konstante udvikling af Facebook ændres tilgængeligheden og behandlingen af data, så se venligst Facebooks privatlivspolitik for yderligere information: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR baseret på vores legitime interesse i at kommunikere med dig, informere dig og udnytte rækkevidden af Facebook.

Yderligere information

Vi har ingen indflydelse på data, der behandles af Facebook under eget ansvar i overensstemmelse med Facebooks brugsbetingelser. Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebooks privatlivspolitik. For dataoverførsel, f.eks. til USA, har Facebook indgået såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler i overensstemmelse med artikel 46, stk. 2, litra c), i GDPR.

I det omfang vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med driften af fansiden, har du ret til de rettigheder, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Hvis du også ønsker at gøre dine rettigheder gældende over for Facebook, er den nemmeste måde at gøre det på at kontakte Facebook direkte. Facebook kender både detaljerne i den tekniske drift af platformen og den tilhørende databehandling samt de specifikke formål med databehandlingen og kan implementere passende foranstaltninger på anmodning, hvis du udøver dine rettigheder. Vi hjælper dig gerne med at gøre dine rettigheder gældende i det omfang, det er muligt, og videresender dine henvendelser til Facebook.

 1. Pinterest

Vi driver en Pinterest-profil fra Pinterest Inc. 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på internettet, et onlinefællesskab, der generelt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for internetfællesskabet at give personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Pinterest gør det muligt for brugere af det sociale netværk at offentliggøre billedsamlinger og individuelle billeder samt beskrivelser på virtuelle opslagstavler (såkaldt pinning), som derefter kan deles af andre brugere (såkaldt repinning) eller kommenteres.

Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Pinterest-komponent (Pinterest-plug-in), bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende Pinterest-komponent fra Pinterest. Du kan finde flere oplysninger om Pinterest på https://pinterest.com/ kan genfindes. Som en del af denne tekniske proces modtager Pinterest oplysninger om, hvilken specifik underside af vores websted der besøges af den registrerede.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Pinterest, registrerer Pinterest, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den registrerede besøger, hver gang den registrerede går ind på vores hjemmeside og under hele opholdet på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Pinterest-komponenten og tildeles af Pinterest til den registreredes respektive Pinterest-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Pinterest-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, tildeler Pinterest disse oplysninger til den registreredes personlige Pinterest-brugerkonto og gemmer disse personoplysninger.

Pinterest modtager via Pinterest-komponenten altid oplysninger om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Pinterest samtidig med adgangen til vores hjemmeside; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på Pinterest-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Pinterest ikke er ønskelig for den registrerede, kan leveringen forhindres, hvis den registrerede logger ud af sin Pinterest-konto, før der foretages et opkald til vores websted. Den privatlivspolitik, der er offentliggjort af Pinterest, og som er tilgængelig på https://about.pinterest.com/privacy-policy giver oplysninger om Pinterest's indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

Datasikkerhed

Alle data, der opbevares af os eller eventuelle kontraktbehandlere, er beskyttet mod uautoriseret adgang, tab og ændring ved hjælp af de nyeste sikkerhedsstandarder. Til dette formål anvendes omfattende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til en standard, der som minimum opfylder de juridiske krav. 

Dine rettigheder og klagemuligheder

Du har følgende rettigheder over for os med hensyn til de data, der vedrører dig: 

 • Ret til information: Du har ret til at få oplysninger fra den dataansvarlige om dine lagrede personoplysninger. Du kan gøre denne ret til information gældende til enhver tid og gratis.
 • Ret til berigtigelse eller sletning: Du har ret til uden unødig forsinkelse at få berigtiget eller suppleret personoplysninger om dig hos den dataansvarlige. Du kan også have ret til at få den dataansvarlige til at slette dine personoplysninger. 
 • Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder har du ret til at kræve, at den dataansvarlige begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen: Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af årsager, der skyldes din særlige situation. Dine data vil så ikke længere blive behandlet.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan også anmode om overførsel af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan gøre brug af alle disse rettigheder ved at kontakte os på sh**@un**********.de til os drej. 

(2) Du har også ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed over vores behandling af dine personoplysninger. 

Ansvarligt organ

Ansvarlig for databehandling i henhold til databeskyttelsesloven er:

Virksomhed: u.now UG (begrænset ansvar)
Adresse: Karl-Marx-Str. 165, 12043 Berlin, Tyskland
Telefon: +49 30 68895917
e-mail: sh**@un**********.de

da_DKDanish